oferta

alima-pack

TWÓJ PARTNER W TECHNOLOGII WAŻENIA, PAKOWANIA PRODUKTÓW SYPKICH, ZAMYKANIA WORKÓW
I PALETYZOWANIA.
Kompleksowe rozwiązania od projektu do wykonawstwa.

PARTNER FISCHBEIN i TMI,
PARTNER KUKA, CZŁONEK ALIMA GROUP

AUTOMATYCZNA  WAGOPAKOWACZKA DO WORKÓW BIG-BAG, ILERBIG, TMI

Produkt wprowadzany jest do wagi z silosu buforowego. Stacja napełniania worków Big Bag zawiera platformę dla obsługi. Stojący na niej operator zawiesza worek i zakłada go na ustnik napełniający. Ustnik zaprojektowano specjalnie do obsługi worków z jednym zawiesiem. Worek Big Bag ustawiony jest w pozycji do napełnienia i operator naciska przycisk start w celu rozpoczęcia procesu, następuje rozdmuchanie wewnętrznej wkładki PE. Następnie worek jest automatycznie napełniany produktem. Proces ten jest realizowany w dwóch fazach: napełnianie zgrubne i napełnianie dokładne. Wewnętrzny przenośnik taśmowy, gdzie Big Bag jest podtrzymywany, montowana jest na zestawie 4 czujników, które przekazują sygnał do systemu pomiarowego. Gdy napełnienie zostaje zakończone otwiera się hak trzymający uchwyt worka. Następnie worek big-bag jest usuwany z platformy napełniania i transportowany na zewnątrz ramy głównej, po czym zostaje zatrzymany na następnym przenośniku. Tutaj odbywa się zawiązywanie/zakładanie plomby.

Wyposażona jest w:

  • dynamiczna automatyczna waga z elektronicznnym sterownikiem wagowym  wraz z grawitacyjnym systemem dozowania;
  • stacja napełniania;
  • rama podpierająca;
  • ustnik napełniający z mechanicznymi zaciskami;
  • platforma wsporcza stacji napełniania worków Big-Bag;
  • urządzenie rozdmuchujące worki Big Bag;
  • wspory boczne stacji napełniania;
  • wyposażenie kontrolne stacji Big-Bag- szafa sterownicza;

Plik do pobrania