oferta

alima-pack

TWÓJ PARTNER W TECHNOLOGII WAŻENIA, PAKOWANIA PRODUKTÓW SYPKICH, ZAMYKANIA WORKÓW
I PALETYZOWANIA.
Kompleksowe rozwiązania od projektu do wykonawstwa.

PARTNER FISCHBEIN i TMI,
PARTNER KUKA, CZŁONEK ALIMA GROUP

PÓŁAUTOMATYCZNA WAGOPAKOWACZKA DO WORKÓW BIG-BAG

Opis działania

Stanowisko do pakowania produktów sypkich w worki Big Bag składa się z elektronicznej wagi platformowej z konstrukcją do zawieszenia worka Big-Bag i zasuwy odcinającej wylot produktu z systemu dozowania ze zbiornika nadwagowego. Worek typu Big Bag jest zawieszany przez operatora na konstrukcji urządzenia, który mocuje wlot worka na ustniku. Worek wspiera się na palecie ułożonej na pomoście wagi. Produkt dozowany jest do worka Big Bag grawitacyjnie z zbiornika nadwagowego.

Po przygotowaniu worka operator za pomocą przycisku rozpoczyna dozowanie produktu do opakowania. Zakończenie cyklu następuje samoczynnie po osiągnięciu zadanej masy zapisanej w pamięci miernika wagowego – zamyka się zasuwa odcinająca wylot produktu. W razie potrzeby proces napełniania worka można przerwać i wznowić w dowolnym momencie. Worek po napełnieniu należy odłączyć od ustnika i przetransportować, np. za pomocą wózka widłowego. Wysokość konstrukcji wsporczej i położenie ustnika można regulować, co pozwala dopasować stanowisko do wysokości typowych worków Big Bag. W ustniku wykonane jest przyłącze do instalacji aspiracyjnej.

Wyposażona jest w:

  • podstawę, która jest jednocześnie pomostem obsługowym;
  • elektroniczny sterownik wagowego;
  • konstrukcję wsporczą;
  • wsporniki podtrzymujące worek podczas załadunku;
  • wsporniki podtrzymujące ustnik, na który zakłada się rękaw zasypowy worka;
  • ustnik;
  • zbiornik nadwagowy wraz z konstrukcją i zasuwą odcinającą;
  • produkt może być również podawany za pomocą próżniowego systemu dozującego.