oferta

alima-pack

TWÓJ PARTNER W TECHNOLOGII WAŻENIA, PAKOWANIA PRODUKTÓW SYPKICH, ZAMYKANIA WORKÓW
I PALETYZOWANIA.
Kompleksowe rozwiązania od projektu do wykonawstwa.

PARTNER FISCHBEIN i TMI,
PARTNER KUKA, CZŁONEK ALIMA GROUP

"alima-pack systemy pakowania sp. z o.o.

Ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wielkopolska, PL
tel. (+48) 61 28-541-97, tel. fax. (+48) 61 28-521-16

tel. kom. sprzedaż maszyny i linie: 693 88 44 24
tel. kom. sprzedaż mat. eksploatacyjne:
665 88 99 61
tel. kom. serwis: 795 00 43 65
BOK: 665 88 99 61
e-mail: alimapack@alimapack.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział IX Gospodarczy
KRS Nr 0000220957, Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN
NIP 786-16-14-931

napisz do nas
Informacja o przetwarzaniu danych


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alima-Pack Systemy Pakowania sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. 27 Grudnia 5 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail iod@alimapack.pl i telefonu: +48 511 512 016
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem e-mail a.kucharczak@alimapack.pl i telefonu: +48 511 512 016
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań marketingowych przez Administratora, w tym otrzymania oferty handlowej na wskazany przez podmiot adres e-mail.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat a po tym czasie zostaną usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz prawo do ich usunięcia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania oferty handlowej od Administratora i wysłania formularza zgłoszeniowego.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte.
9. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.